Saturday, 16/10/2021 - 22:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH ĐÔNG XUÂN – QUỐC OAI

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022

 

 

 

 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Căn cứ Công văn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021–2022;

       Căn cứ công văn 118/PGD&ĐT-TH ngày 23/4/2021 của phòng GD&ĐT Quốc Oai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022;

       Căn cứ Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 20/5/2021 của UBND huyện Quốc Oai về Kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 – 2022; 

Căn cứ tình hình thực tế của trường tiểu học Đông Xuân, trường Tiểu học Đông Xuân xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế; đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục tiểu học.

- Điều tra, huy động 100% số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn ra lớp. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: “Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh ”.

- Nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất trường học đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, đủ trang thiết bị dạy học, đáp ứng duy trì 100% học sinh học 2 buổi/ngày.

2. Yêu cầu

- Các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh  thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển sinh năm học  2021 – 2022 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội và Phòng GD&ĐT Quốc Oai.

          - Cá nhân chịu trách nhiệm về công việc được giao, Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

II. NỘI DUNG

1. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 101/101 trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 (tỉ lệ: 100%)

Tổng số lớp: 3 lớp

          Điểm trường chính: 02 lớp – 66 HS

          Điểm trường Kửa Khâu: 01lớp – 35 HS

          - Địa bàn tuyển sinh: 7 thôn thuộc địa bàn xã Đông Xuân (thôn Viên Nam, Thôn Đồng Bèn, thôn Đồng Âm, thôn Lập Thành, thôn Cửa Khâu, thôn Đồng Chằm, thôn Đồng Rằng)

2. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

3. Đối tượng và độ tuổi dự tuyển

- Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015); trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào học lớp 1.

4. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh trực tiếp; in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh trực tuyến

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã, thị trấn; 

5. Thời gian tuyển sinh

- Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021.

- Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021. Phụ huynh đăng ký, hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh tại trường.

Sau ngày 28/7/2021, nếu chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao, nhà trường làm văn bản đề nghị Phòng GD&ĐT cho phép tuyển sinh bổ sung cho đủ chỉ tiêu được giao.

Thời gian tuyển sinh bổ sung (nếu có) từ 30/7/2021 đến 01/8/2021

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban giám hiệu

Chủ động phối hợp với trường Mầm non Đông Xuân và các trường mầm non ở các địa bàn lân cận, Công an xã Đông Xuân, UBND xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn xã Đông Xuân.

Xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021 – 2022, báo cáo Phòng GD&ĐT.

- Thông báo công khai tại trường và trên hệ thống loa truyền thanh của xã các quy định về phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh; các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh.

- Cấp mã tuyển sinh trực tuyến (kèm theo mật khẩu) và bàn giao cho phụ huynh học sinh lớp 5 xong trước ngày 28/5/2021. Bảo đảm mã số và mật khẩu của học sinh dược bảo mật.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tuyển sinh trực tuyến (thử nghiệm và chính thức), hướng dẫn phụ huynh các thao tác tiến hành tuyển sinh trực tuyến. Thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.

Lập tờ trình đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường năm học 2021 – 2022

Chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của cấp trên (trong trường hợp đến thời điểm tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19);

2. Hội đồng tuyển sinh

- Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đạt chỉ tiêu được giao.

-  Khi được phân công tiếp nhận hồ sơ của trẻ và học sinh cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, nơi sinh, … trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh : “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

- Trong suốt thời gian tuyển sinh, cán bộ tuyển sinh tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

- Trong quá trình tổ chức tuyển sinh, cán bộ tuyển sinh được phân công trực phải hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của cấp trên (trong trường hợp đến thời điểm tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19);

 - Kết thúc tuyển sinh, lập danh sách học sinh được tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

3. Công tác báo cáo:

- Ngày 15/7/2021, Thư ký báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh kết quả tuyển sinh trực tuyến. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nộp báo cáo tuyển sinh trực tuyến về PGD&ĐT.

- Từ ngày 23/7/2021  đến 28/7/2021, các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh số liệu tuyển sinh vào cuối các ngày tuyển sinh.

- Ngày  03/8/2021, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nộp báo cáo tuyển sinh  về PGD&ĐT.

4. Lịch tuyển sinh

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Từ ngày 23/4 đến 07/5/2021

Hoàn thành điều tra số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

 - Báo cáo số liệu điều tra học sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022  về PGD&ĐT bằng văn bản và qua email

- Nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 – 2022 về PGD&ĐT qua Email

Đ/c Hậu, Huyền, Hội,  GV lớp 1

Ngày  10/5/2021

Sơ duyệt dự thảo kế hoạch tuyển sinh tại PGD&ĐT

Đ/c Hậu

Từ ngày   đến //2021

Ngày 25/5/2021

 

Từ 26/5/2021 đến 28/5/2021

- Triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 – 2022 tại phiên họp HĐSP

- Duyệt kế hoạch tuyển sinh chính thức tại PGD&ĐT

 - Niêm yết công khai tại trường kế hoạch tuyển sinh; thông báo tới phụ huynh và học sinh: chỉ tiêu, phương thức, thời gian, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh; hướng dẫn phụ huynh thao tác tiến hành tuyển sinh trực tuyến. Cấp mã tuyển sinh cho HS lớp 5

Đ/c Hậu

 

 

 

Đ/c My

Đ/c Kiều Huyền

Đ/c Hội

Từ  18/6/2021 đến 24/6/2021

Thử nghiệm tuyển sinh ltrực tuyến

 

Đ/c Hậu, Kiều Huyền, Hội

Từ 12/7/2021 đến  14/7/2021

- Tuyển sinh trực tuyến

Hướng dẫn, hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

Tổng hợp, báo cáo số lượng đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Đ/c Hậu, Kiều Huyền, Hội, My

Từ  23/7/2021 đến  28/7/2021

Tuyển sinh trực tiếp. Tiếp nhận hồ sơ tại  điểm trường chính. Các thôn theo địa bàn tuyển sinh: Viên Nam, Đồng Bèn, Đồng Âm, Lập Thành, Kửa Khâu, Đồng Chằm, Đồng Rằng.

 Tổng hợp kết quả tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh

 

 

Từ   29/7/2021

Báo cáo kết quả tuyển sinh và xin ý kiến của Phòng GD&ĐT tuyển bổ sung (Nếu không đủ chỉ tiêu).

Đ/c Hậu

 

Từ 30/7/2021

Đến 01/8/2021

Tuyển sinh bổ sung (nếu có)

Hội đồng tuyển sinh

 Từ 01/8/2021

Đến 03/8/2021

Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điện tử.

Đ/c Huyền, Hội

Từ  02/8/2021 đến  03/8/2021

Báo cáo chính thức với Phòng GD&ĐT về công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Ban giám hiệu

 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022 của trường Tiểu học Đông Xuân, Ban giám hiệu, Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 42
Hôm qua : 13
Tháng 10 : 269
Năm 2021 : 11.041