Saturday, 16/10/2021 - 22:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH ĐÔNG XUÂN – QUỐC OAI

Thông báo về việc tuyển sinh lớp 6 Trường PT DTNT năm học 2021-2022

Kính gửi:  - UBND xã Đông Xuân,  huyện Quốc Oai

                - Trường Tiểu học Đông Xuân

Căn cứ vào Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PT DTNT ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

Căn cứ Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thông giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT Hà nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Công văn số 2500/SGDĐT-GDPT ngày 09/7/2021 của Sở GDĐT Hà nội về việc hoàn thành kế hoạch năm học 2020 - 2021 và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-SGDĐT ngày 12/5/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Hà nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022 cho các trường trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-PTDTNT ngày 19/5/2021 của trường PT DTNT Hà Nội về tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 - 2022,

Trường PT Dân tộc nội trú Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 105 học sinh (03 lớp),

- Chỉ tiêu giao cho tr­ường Tiểu học Đông Xuân: 07 học sinh.

2. Khu vực tuyển sinh:

Các trường Tiểu học trên địa bàn 14 xã miền núi thuộc 5 huyện của Thành phố Hà Nội.

- Huyện Ba Vì gồm 7 xã: Khánh Thượng, Minh Quang, Ba Vì, Ba Trại, Tản Lĩnh, Vân Hoà, Yên Bài.

- Huyện Thạch Thất gồm 3 xã: Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân.

- Huyện Quốc Oai gồm 2 xã: Đông Xuân, Phú Mãn.

- Huyện Mỹ Đức: xã An Phú.

- Huyện Chương Mỹ: xã Trần Phú (Trường Tiểu học Trần Phú B).

3. Điều kiện dự tuyển:

Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học trong năm học 2020 - 2021 (việc hoàn thành chương trình thực hiện khi học sinh trở lại trường học sau thời gian nghỉ vì phòng chống dịch Covid, theo lịch của Sở GDĐT Hà Nội) và có đủ các điều kiện sau:

- Là người dân tộc thiểu số (căn cứ vào giấy khai sinh của HS: HS là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách ưu tiên dân tộc, nếu ghi là dân tộc Kinh mà có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số thì không được hưởng chính sách ưu tiên dân tộc) và có hộ khẩu thường trú tại 14 xã miền núi thuộc Thành phố Hà Nội từ 5 năm trở lên;

- Có kết quả học tập và rèn luyện như sau:

          + Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 đạt danh hiệu: Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: kết quả đánh giá các môn học đạt Hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm chất đạt Tốt; bài kiểm tra định k cuối năm học các môn học đạt 9 điểm trở lên;

          + Các bài kiểm tra cuối HKI lớp 5 đạt từ 8 điểm trở lên.

- Có độ tuổi: 11 tuổi (sinh năm 2010);

- Học sinh tham gia xét tuyển phải có quá trình học tập bậc tiểu học tại các trường Tiểu học thuộc địa bàn các xã miền núi (đã nêu trong phần b, mục 2 - Khu vực tuyển sinh);

- Có sức khỏe tốt để tham gia học tập, không bị dị tật bẩm sinh;

- Khi được xét trúng tuyển, học sinh phải tham gia học tập rèn luyện tại môi trường nội trú.

4. Phương thức tuyển sinh:

Hội đồng tuyển sinh Trường PT DTNT Hà Nội kết hợp cùng BGH các trường Tiểu học tổ chức xét tuyển qua hồ sơ của học sinh gồm: Học bạ (bản chính); Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kỳ I của lớp 5 năm học 2020-2021 được in từ phần mềm Cơ sở dữ liệu của ngành, có xác nhận của Hiệu trưởng trường Tiểu học; Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Bản sao (công chứng) Sổ hộ khẩu và Các giấy tờ để được cộng điểm khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở cấp Tiểu học và điểm khuyến khích. Điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 10.

ĐXT = Điểm HT, rèn luyện cấp Tiểu học + Điểm khuyến khích

Trong đó:

* Điểm HT, rèn luyện cấp Tiểu học: là tổng số điểm tính theo kết quả học tập và rèn luyện 5 năm học cấp Tiểu học, được tính như sau:

- Từ lớp 1 đến lớp 4: là tổng số điểm kiểm tra cuối năm của môn Toán và môn Tiếng Việt.

- Lớp 5: là tổng số điểm kiểm tra cuối học kỳ I của môn Toán, môn Tiếng Việt và môn Tiếng Anh.

* Điểm khuyến khích (tính các thành tích trong 05 năm học ở bậc Tiểu học):

- Đạt giải cá nhân trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, thi Viết chữ đẹp do cấp Huyện và cấp Thành phố tổ chức:

+ Đạt giải nhất:  cộng 4,0 điểm.

+ Đạt giải nhì:    cộng 3,0 điểm.

+ Đạt giải ba:     cộng 2,0 điểm.

+ Đạt giải KK:   cộng 1,0 điểm.

- Đạt giải cá nhân trong các kỳ thi văn nghệ, thể dục thể thao, thi vẽ,... do ngành Giáo dục và đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các ngành từ cấp huyện trở lên tổ chức ở bậc Tiểu học:

+ Đạt giải nhất hoặc huy chương vàng:     cộng 2,0 điểm;

+ Đạt giải nhì hoặc huy chương bạc:         cộng 1,5 điểm;

+ Đạt giải ba hoặc huy chương đồng:        cộng 1,0 điểm;

* Khi xét trúng tuyển lấy theo điểm xét tuyển từ cao nhất trở xuống đến khi đủ chỉ tiêu giao cho từng xã.

Trường hợp khi xét đến chỉ tiêu cuối cùng của xã mà học sinh có điểm xét bằng nhau thì lấy trúng tuyển học sinh có tổng điểm học tập, rèn luyện cấp Tiểu học cao hơn.

5. Hồ sơ dự tuyển:

- Danh sách học sinh dự tuyển do trường Tiểu học lập có xác nhận của UBND xã (theo mẫu M1). Gửi 1 bản về Trường PT DTNT qua địa chỉ email: ptdtnoitru@hanoiedu.vn trước ngày 14/7/2021.

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản chính học bạ;

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kỳ I của lớp 5 năm học 2020-2021 được in từ phần mềm Cơ sở dữ liệu của ngành, có xác nhận của Hiệu trưởng trường Tiểu học (để tính điểm kiểm tra cuối HKI lớp 5 cho học sinh vì các em chưa làm bài kiểm tra cuối năm);

- Bản sao (công chứng) Sổ hộ khẩu;

- Các giấy tờ để được cộng  điểm khuyến khích (bản chính) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Mã số học sinh (kèm mật khẩu) do trường Tiểu học cấp.

Các trường Tiểu học có trách nhiệm hướng dẫn HS làm hồ sơ dự tuyển và thu hồ sơ dự tuyển của HS. Hồ sơ nộp vào ngày tổ chức xét tuyển (nêu ở mục 6). Sau khi xét tuyển, hồ sơ sẽ được gửi lại cho các trường Tiểu học để hoàn thành đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định. Trường Phổ thông DTNT thu hồ sơ trúng tuyển (hồ sơ nhập học) khi học sinh đến tựu trường năm học 2021-2022 theo quy định tại Công văn số 1199.

* Lưu ý: Đối với các học sinh đủ điều kiện dự tuyển, học hết Tiểu học ở trường nào thì lập danh sách dự tuyển ở trường đó.

6. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia xét tuyển:

a) Ngày 15/7/2021 (thứ Năm): Từ 08 giờ 00 phút.

- Địa điểm: tại UBND xã An Phú, huyện Mỹ Đức.

- Thành phần tham gia xét tuyển:

+ Đại diện lãnh đạo xã An Phú, huyện Mỹ Đức.

+ Hiệu trưởng trường Tiểu học xã An Phú, huyện Mỹ Đức.

+ Hội đồng tuyển sinh trường PT DTNT Hà Nội.

b) Ngày 15/7/2021 (thứ Năm): Từ 14 giờ 00 phút.

- Địa điểm: tại Trường Tiểu học Trần Phú B, huyện Chương Mỹ.

- Thành phần tham gia xét tuyển:

+ Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Phú B, huyện Chương Mỹ.

+ Hội đồng tuyển sinh trường PT DTNT Hà Nội.

c) Ngày 16/7/2021 (thứ Sáu): Từ 08 giờ 00 phút.

- Địa điểm: tại Trường Tiểu học Đông Xuân, huyện Quốc Oai.

- Thành phần tham gia xét tuyển:

+ Hiệu trưởng trường Tiểu học các xã Phú Mãn, Đông Xuân, huyện Quốc Oai.

+ Hiệu trưởng trường Tiểu học các xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung, huyện Thạch Thất.

+ Hội đồng tuyển sinh trường PT DTNT Hà Nội.

d) Ngày 17/7/2021 (thứ Bảy): Từ 08 giờ 00 phút.

- Địa điểm: tại Trường PT DTNT Hà Nội (xã Ba Trại, huyện Ba Vì).

- Thành phần tham gia xét tuyển:

+ Hiệu trưởng các trường Tiểu học của 07 xã miền núi huyện Ba Vì.

+ Hội đồng tuyển sinh trường PT DTNT Hà Nội.

Trên đây là Thông báo về công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS  năm học 2021 - 2022 của trường PT Dân tộc nội trú Hà Nội. Rất mong UBND các xã miền núi cùng các trường Tiểu học thuộc địa bàn các xã miền núi huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ cùng phối hợp với Hội đồng tuyển sinh nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển sinh.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 42
Hôm qua : 13
Tháng 10 : 269
Năm 2021 : 11.041